Kategoriat

Paras kuluttajille suunnattu palvelu

Kategoriaan voi ilmoittaa kuluttajille suunnattuja yrityssivustoja, brändisivustoja, verkkomedioita, verkkokauppoja, asiointipalveluja (esim. verkkopankit) jne. Kategoriaan voi myös ilmoittaa ei-kaupallisten organisaatioiden palveluja. Töiden arvioinnissa painotetaan seuraavia asioita: luova idea (10%), strategia (40%), toteutus (30%) ja tulokset (20%). Työtä, joka ilmoitetaan tähän sarjaan, ei voi ilmoittaa kampanjasarjoihin.

Paras B2B-palvelu

Kategoriaan voi ilmoittaa ensisijaisesti B2B käyttöön tarkoitettuja palveluja. Tähän kategoriaan kuuluvat myös sijoittajainformaatioon keskittyneet yrityssivustot. Töiden arvioinnissa painotetaan seuraavia asioita: luova idea (10%), strategia (40%), toteutus (30%) ja tulokset (20%). Työtä, joka ilmoitetaan tähän sarjaan, ei voi ilmoittaa kampanjasarjoihin.

Paras design

Tähän kategoriaan voi ilmoittaa www-töitä, joissa toimiva ja persoonallinen ulkoasu on sopusoinnussa sisällön ja tavoitteiden kanssa. Töiden arvioinnissa painotetaan seuraavia asioita: luova idea (40%), strategia (10%) ja toteutus (50%).

Paras sosiaalisen median hyödyntäminen

Markkinointikampanja ja/tai -toimenpide, jossa on hyödynnetty digitaalista sosiaalista mediaa osana tai kokonaisuutena toteutusta. Sosiaaliseen mediaan lasketaan mm. yhteisöllisiksi tuotetut julkiset galleriat, sosiaalisen median aggregaatit, blogit, podcastit ja tietysti Facebook ja muut yhteisöpalvelut. Töiden arvioinnissa painotetaan seuraavia asioita: luova idea (30%), strategia (30%), toteutus (20%) ja tulokset (20%).

Paras infodesign

Kategoriaan voi ilmoittaa verkkopalveluita, joiden suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota palvelun informaatiosuunnitteluun, palvelun saavutettavuuteen, käyttöliittymän intuitiivisuuteen ja loogisuuteen sekä ulkoasun selkeyteen. Töiden arvioinnissa painotetaan seuraavia asioita: luova idea (20%), strategia (10%), toteutus (60%) ja tulokset (10%).

Paras kuluttajakampanja

Kategoriaan voi ilmoittaa kuluttajille suunnattuja kampanjasivustoja, verkkomainoksia, sähköisiä suorakampanjoita tai näiden yhdistelmiä, joilla on selkeä tavoite ja jotka hyödyntävät internetiä tehokkaasti ja oivaltavasti. Töiden arvioinnissa painotetaan seuraavia asioita: luova idea (40%), strategia (20%), toteutus (20%) ja tulokset (20%). Työtä, joka ilmoitetaan tähän sarjaan, ei voi ilmoittaa Paras kuluttajille suunnattu palvelu -sarjaan.

Paras B2B-kampanja

Kategoriaan voi ilmoittaa kampanjasivustoja, verkkomainoksia, sähköisiä suorakampanjoita tai näiden yhdistelmiä, joilla on selkeä tavoite ja jotka hyödyntävät internetiä tehokkaasti ja oivaltavasti b-to-b -mediana. Töiden arvioinnissa painotetaan seuraavia asioita: luova idea (40%), strategia (20%), toteutus (20%) ja tulokset (20%). Työtä, joka ilmoitetaan tähän sarjaan, ei voi ilmoittaa Paras B2B-palvelu -sarjaan.

Paras verkkomainos

Kategoriaan voi ilmoittaa minkä tahansa yksittäisen verkkomainostoteutuksen (esim. suurtaulu, interstitiaali, pop-up, yksittäinen esuora, jne.). Mainos voi koostua useammasta osasta jos ne muodostavat yhden kokonaisuuden, jonka kaikki osat ovat ruudulla samanaikaisesti nähtävillä (esim. etusivun haltuunotto, roadblock). Sarja on tarkoitettu vain mediassa pyöritettäville mainoksille eikä kampanjasivustoja itsessään tähän kategoriaan kelpuuteta. Töiden arvioinnissa painotetaan seuraavia asioita: luova idea (40%), strategia (20%), toteutus (20%) ja tulokset (20%).

Tuloksellisin verkkokampanja

Kategoriaan voi ilmoittaa verkkokampanjoita, joiden tulokset puhuvat puolestaan. Sarjaan ilmoitetut työt arvioidaan puhtaasti tuloksien perusteella - kuinka hyvin verkkokampanjalle asetetut kävijämäärä-, konversio-, myynnilliset-, brandimielikuva- tai muut tavoitteet on saavutettu. Töiden arvioinnissa painotetaan tuloksia, tuloksia ja tuloksia.

Ilmoittautumisista tulee selvitä ainakin seuraavat asiat: lähtötilanne, kampanjan tavoitteet, kohderyhmät, strategia, ratkaisu, budjetti (myös mediabudjetti) ja tulokset (kvantitatiiviset ja/tai kvalitatiiviset). Lisäksi ilmoittautumisista tulee käydä ilmi kuinka tuloksia on mitattu.

Kategoriaan ilmoitettavaa työtä varten tulee laatia verkkoon koontisivu, josta löytyy kaikki tarvittava informaatio, dokumentit sekä linkit verkkototeutuksiin.

Paras viraalikampanja

Kategoriaan voi ilmoittaa kampanjoita, jotka ovat lähteneet leviämään verkossa kuluttajien toimesta. Kategoriaan osallistuva työ voi olla esimerkiksi verkossa levitettävä mainosfilmi tai kampanja, jossa käyttäjä voi luoda jotakin, jonka voi lähettää eteenpäin ystävilleen. Viraalikeinojen tuloksellisuutta ja luovuutta käytetään kriteereinä töitä arvosteltaessa. Töiden arvioinnissa painotetaan seuraavia asioita: luova idea (40%), strategia (10%), toteutus (10%) ja tulokset (40%).

Vuoden yritys

Ilmoita yrityksesi mukaan kisaamaan Vuoden yritys –tittelistä. Kategoriaan ilmoittaudutaan lähettämällä kolme yrityksesi tekemää casea sekä kirjoittamalla lyhyt vapaamuotoinen perustelu.

Luo yrityksestäsi koontisivu, jolla esittelet caset sekä linkkaat niihin (jos työhön ei voi linkata anna perustelut tähän). Jos projektissa on ollut useita toimijoita, selvitä yrityksesi rooli. Samalle sivulle voit kirjoittaa yleiset perustelut.

Kalenteri

17.01. Ilmoittautuminen alkaa
07.02. Deadline!
04.03. Finalistit julki
17.03. Gaala Apollossa
31.03. IAB Grand One -seminaari
Astoria-salissa